برخی تجهیزات واحد فریم سازی

نوع دستگاه تعداد مارک ظرفیت
دستگاه برش NC Baykal – 08/2009  3 متر 8 میل برش 
دستگاه پانچ CNC  EUROMAC- MTX FLEX  30 تن 
پرس برک CNC  Baykal APH 125040  3 متری 120 تن 
پرس برک NC  Baykal APH 125040       2.60متری 60 تن 
پرس برک NC  Baykal APH 125040       1.25 متری 40 تن 

این قسمت با بهره گیری از ماشین آلات تمام اتوماتیک (ماشینهای NC ،( CNC که دقت و کیفیت متمایز در ساخت تابلو را به همراه دارد عملیات برشکاری، سوراخکاری، خمکاری و جوشکاری مطابق با نوع تابلو با حفظ استانداردها و رعایت موارد ایمنی انجام می شود.

فلز کاری
فلز کاری
فلز کاری
فلز کاری