در طول حرکت یکنواخت واتوماتیک  قطعات ، مراحل شستشو ، چربی گیری،  ایجاد لایه ای از فسفات روی و عملیات تثبیت آن انجام می شود و پس از عبور از کوره خشک کن ، به روش پودری الکترواستاتیک رنگ آمیزی شده و سپس با قرار گرفتن در کوره پخت رنگ ، مراحل پوشش دهی قطعات تکمیل می گردد.

 

نقاشی
نقاشی