نمایشگاه صنعت ساختمان ایران - تهران : 15 تا 18 مرداد

 

 

 

 

شرکت الکترورعد گلستان تولید کننده انواع تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف (فیکس و کشویی) مقدم شما را در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
ساختمان، سالن شماره 9 و 8 غرفه شماره 8910 گرامی می دارد.