هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران - تهران : 11 الی 14 آبان ماه

 

?از حضور تك به تك دوستان و همكاران عزيز كه در غرفه شرکت الکترو رعد گلستان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران حضور بهم رساندند و به دعوت ما پاسخ داده و مورد لطف و عنايت قراردادند سپاسگزاريم.??