• تابلوهای کشویی (طرح سیواکن) تا 6300 آمپر
  • تابلوهای توزیع تا 6300 آمپر
  • تابلوهای اصلاح ضریب قدرت ( بانک خازنی )
  • تابلوهای حفاظت و کنترل
  • تابلوهای هوشمند کنترل برق شهر و ژنراتور ( چنج اور)
  • تایبلو های سافت استارت
  • تابلوهای توزیع
  • تابلو های کنترل دور (اینورتر)

تابلوهای فشار ضعیف کشویی (طرح سیواکن) 

 این تابلو با الهام از تابلوهای کشویی زیمنس طرح سیواکن ساخته شده و تمام خصوصیات آن را دارا بوده و حتی دربعضی قسمت ها  بومی سازی شده  و کارایی بیشتری را نسبت به نمونه خودش را دارا می باشد. 

تابلو فشار ضعیف
تابلو فشار ضعیف
تابلو فشار ضعیف
Up to 690V Rated Voltage (Ue)
1000V Rated Insulation voltage (Ui)
3kV Dlelectric Test Voltage (Ud)
12 kV Rated Impulse Withstand Voltage
40 ~ 60 Hz Rated Frequency (Hz)
6300 A Rated Current for Main Busbar (A)
Draw - Out Modules Up to 630 A
Withdrawable Circuit Breaker Up to 4000A
Rated Current for Outgoing Feeder (A)
150ka,1s Rated short-time withstand current (Icw) kA/Sec
Up To 150 kA Rated peak withstand current (I peak)
24 . 48 . 110V DC
110 . 230V AC
Control Supply
IEC-61439-1 , IEC-61439-2 Standard Used at Electrical Characteristics
2200 mm Max. height (mm)
1200 mm Max. Width (mm)
1000 mm Max. Depth (mm)

 

 

تابلوهای بانک خازنی

این تابلو ها برای اصلاح ضریب قدرت و اکتیو کردن  مصارف مورد استفاده قرار می گیرد  و با استفاده این تابلو ها مصارف  غیراکتیو از بین رفته و از جرایم برقی که در فیش های برق لحاظ می شود جلوگیری می نماید . این تابلوها قابلیت کنترل بصورت هوشمند با رگولاتور را دارا بوده بطوری که به هنگام نیاز به خازن این عمل توسط رگولاتور اضافه و یا برعکس کم می گردد .

این نوع تابلو  را میتوان از  LV) 400 V  ) تا  MV) 33 KV )  ساخته و مورد استفاده قرار داد.

تابلو فشار ضعیف

 

 

تابلو فشار ضعیف

 

 

تابلوهای حفاظت و کنترل

این تابلوها همانگونه که از نام تابلوها  نشان می دهد  بصورت کلی کار کنترل و حفاظت یک سایت را بعهده گرفته و بصورت هوشمند و یا دستی  از روی این تابلوها میتوان یک خط را از داخل اطاق کنترل نمود و این تابلوها سهم عمده ای از رباتیک شدن خطوط تولید را به عهده دارند. 

تابلوهای هوشمند کنترل برق شهر و ژنراتور ( چنج اور)

این تابلو ها برای استفاده از چندین ورودی به یک باسبار و جهت جلوگیری از بی برقی طراحی و تولید می گردد و بنا به نیاز کارفرما تولید می شود. در این تابلو ها می توان با استفاده از  PLC   تمام ورودیهای برق شهر و یا ژنراتور را مورد استفاده قرار داد.

تابلو های سافت استارت

تابلو فشار ضعیف
تابلو فشار ضعیف