دراین  بخش کلیه قطعات ساخته شده  برابر نقشه های فنی و مهندسی به یکدیگر متصل شده و ساختار اولیه یا همان چهار چوب (استراکچر) تابلو شکل گرفته پس ازآماده شدن تابلوها در بخش مکانیکال،  برای نصب ریل و کانال، لیبلینگ و وایرینگ، شمش کاری و.... بر روی تابلو وارد واحد مونتاژ الکتریکال می شود. 

مونتاژ
مونتاژ
مونتاژ
مونتاژ